บทความ

นั่งขับรถแบบไหน หลังไหล่ ไม่มีปัญหา

พฤษภาคม 22, 2018

ชีวิตหลังพวงมาลัย นอกจากต้องมีสติระมัดระวังตลอดเวลาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพกายด้วย เพราะอิริยาบถขณะขับรถนานๆ อาจก่อให้เกิดปัญหา เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ การเจ็บปวดตามมา หากคุณนั่งขับรถด้วยท่าทางไม่ถูกต้อง 

  1. การปรับพนักพิงต้องปรับให้พอดี ไม่เอนเกินไป หรือตั้งเกินไป เพราะทำให้การวางสรีระขณะขับรถไม่พอดี อาจต้องมีการเกร็งตัว การวางแขน มือ มีการเกร็งโดยไม่รู้ตัว รวมถึงการเกร็งอวัยวะส่วนอื่นด้วย ไม่ปรับเบาะให้ห่างเกินไปด้วยเช่นกัน หรือแม้แต่ใกล้ชิดไปก็เป็นปัญหาด้านสรีระและการควบคุมบังคับรถ และการนั่งใกล้พวงมาลัยเกินไป ก็มีอันตรายเวลาถุงลมนิรภัยทำงาน
  2. ตำแหน่งมือที่วางบนพวงมาลัยรถ บางครั้งวางโดยใช้หลักเอาสบายอาจทำให้เกิดปัญหา ตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยอาศัยหน้าปัดนาฬิกาเป็นหลักก็คือ มือซ้ายอยู่เลข  9 นาฬิกา มือขวาอยู่เลข 3 นาฬิกา ส่วนท่าทางคือ หลังแนบพนักพิง ข้อศอกงอเล็กน้อย การขยับมือ อาจเลื่อนองศาได้บ้าง แต่การควบคุมรถแล้ว ตำแหน่ง 3 และ 9 นาฬิกาดีที่สุด  การจับพวงมาลัยควรใช้ทั้งสองมือ
  3. ปรับพวงมาลัยให้มีระดับที่พอดี อย่าสูงจนเหมือนต้องยกแขนตลอดเวลา หรือต่ำจนติดต้นขาของคนขับ แขนยก มือเกร็ง หัวไหล่ยกเกร็ง ทำให้มีปัญหาปวดเมื่อต้องอยู่ในท่าเดิมนานๆ
  4. การรัดเข็มขัดนิรภัยก็มีส่วนทำให้ร่างกายสมดุล ระวังอย่าให้สายพาดชิดคอ หรือเลยออกจากหัวไล่ ให้เฉียงแต่พอดี

     ท่านั่งขับรถมีผลต่อสุขภาพของคนขับรถไม่น้อย